Grane kirkelige fellesråd > Forside

Aktuelt ...

Dugnad på kirkegården

   Les mer...

Dato for konfirmasjon i Grane

   Les mer...

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED

   Les mer...

Tiltak i forbindelse med koronavirus

   Les mer...

Størst av alt- trosopplæring

   Les mer...

Stell av gravsted

   Les mer...

Tjenester-priser

   Les mer...

Nytt menighetsråd

   Les mer...

Kalender


Kirkene

Grane kirke

   Les mer...

Fiplingdal kirke

   Les mer...

  • Grane kirke
  • Fiplingdal kirke