Konfirmasjon


Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.


I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Konfirmasjonstiden går over et semester mens de unge går i 9.klasse. Du behøver ikke være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen, men du du må være døpt for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten. Presten er leder for kirkens konfirmasjonsundervisning, som er en del av menighetens trosopplæring.

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen

Meld deg på til konfirmanttid i Hemnes her.

Konfirmasjonsdagen 
Selve konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten og en av bygdas årlige festdager. En "mini-17.mai" og ungdommer som for noen timer klarer seg uten mobiltelefon og ipod. Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig og markerer avslutningen på en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. Ordet konfirmere betyr bekrefte. I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter.

Vil du vite mer om konfirmasjon trykk her (Nasjonal side)