Gravferd


Begravelsen er den siste handlinger som fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen der tek vi farvel med den som er død. Vi takkar for livet som har vert og overlater den døde i Gud sine hender.

 

Ved dødsfall
Det er soknepresten som først og fremst står til tjeneste fra kirkens side ved dødsfall. Det er også et utstrakt samarbeid mellom kirken, kirkegårdsforvaltningen og begravelsesbyråene. Pårørende kan ta kontakt med begravelsesbyrået som igjen hjelper de pårørende videre med de praktiske gjøremål i forbindelse med begravelsen.

Dette skjer 
Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkevergen for å få tidspunkt for seremonien. Kirkevergen kontakter prest og melder om dødsfallet. Presten kontakter pårørende så snart det lar seg gjøre. I en slik samtale vil presten lytte til dem som er i sorg for å kunne være til hjelp og trøst. Samtalen vil også komme inn på de praktiske sidene ved en begravelse. Begravelsesbyrået kontakter organist, som er musikalsk ansvarlig for seremonien.

Før begravelse kan finne sted, må skjemaet "Begjæring om gravlegging / kremasjon" sendes kirkekontoret. Skjemaet underskrives av ansvarlig for gravferden og fester for gravstedet. Byråene er behjelpelig med utfylling og videresending.

Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden.

Hemnes har faste begravelssdager tirsdag, torsdag og fredag kl 12:30

Grane og Hattfjelldal har faste begravelsedager i prioritert rekkefølge:
Fredag kl.11:00, Tirsdag: kl.11:00 Annet tidspunkt kan bli aktuet i tilfelle spesielle forhold oppstår.

Det er gravferdsavgift for utenbygdsboende: (ikke folkeregistrert i kommunen der det ønske om gravlegging) se priser her

Begravelsesbyråer          
Adresser til de mest aktuelle begravelsesbyråer i området:
Mo begravelsesbyrå, Fridtjof Nansens gate 6, 8622 Mo i Rana døgnbemmanet 751 59 560
Albertsens begravelsesbyrå, Sørlandsveien 50, 8624 Mo i Rana, døgnbemannet tlf. 751 43 555
►Hemnes begravelsesbyrå, Sørlandsveien 11c, 8640 Hemnesberget tlf 751 91 900 døgnbemannet tlf. 918 55 043
Hattfjelldal Begravelsesbyrå, OT Olsensvei 2 8690 Hattfjelldal 75184263 døgnbemannet tlf. 414 50 497

Mosjøen begravelsesbyrå, CM Havigs gt.10, 8656 Mosjøen tlf.751 76 400 døgnbemannet tlf. 918 35 740    
Rørvik Begravelsesbyrå, Mathias Bruns gt.17, 8657 Mosjøen tlf.751 70 622  døgnbemannet tlf. 909 10 120