Barn og unge

Barn og deres familier har en sentral plass i våre kirker. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser. Opplæring i den kristne tro er sentralt for den døpte- og for kirken. 

Aktiviteter som menighetene inviterer til er en del av fellesskapets ansvar og bidrag til formidling av den kristne troen.