Babysang


Gjennom babysang ønsker vi å inspirere foreldre til å synge og spille for barna sine. 

Vi bruker facebookgruppene "Babysang-Grane menighet og Babysang-Hattfjelldal menighet". Søk opp og legg deg til om du er i målgruppen babysang.

Babysang Grane- Oppstart 21.september kl.11.00 på frivilligsentralen og videre i partallsuker

Babysang Hattfjelldal- Oppstart 27.september kl.10.00 på Hattfjelldal bo- og servicesenter (2.etg.) og videre i oddetallsuker

Vi møtes til sosialt samvær med sangaktiviteter. Barna får mulighet til å være sammen med andre barn, og dere kan være med på å utforme tilbudet. Ta med mat(pakke), vi spanderer te/kaffe.

Aldersgruppe 0-1 år

Hva er babysang?
Babysang er for barn i alderen 0-1 år og er en variert opplevelse der barn og voksne kan oppleve mye glede og samspill gjennom bruk av sanger, rim, regler og enkle former for ringdans. Det er en blanding av sang og musikk som dere kanskje kjenner fra før, og noe som kanskje er nytt. Noen av sangene formidler et gudsbilde preget av trygghet og glede og barnets egenverdi.

Hvorfor babysang?
Fra babyen er i mammas mage er den med i rytmer og lyder gjennom dagen. Når den kommer ut i verden blir lydene og rytmene litt annerledes. Likevel kjenner den igjen mamma og pappas stemme. Det er det som er trygt og sikkert. Musikken er den første kommunikasjonsmåten vi kjenner til.
Alle babyer har nytte og glede av musikalske opplevelser som tar i bruk flere sanser. Både kroppsbevissthet, språk og følelser stimuleres gjennom babysang. Både babyen og foreldrene har nytte og glede av sosialt fellesskap. Babysang er også en mulighet til å bli kjent med andre som har barn i samme alder.

Tilbake