Følg oss på facebook


Vi bruker facebook aktivt som kommunikasjonskanal for aktivitetene i menighetene. 

Finn din menighet og følg oss der så går du ikke glipp av kjekke ting som skjer .