Hemnes kirkelig fellesråd


Hemnes kirkelig fellesråd forvalter og driver tre kirker, åtte kirkegårder og har åtte ansatte.

Fellesrådet er valgt av de tre menighetene i Hemnes, det er to medlemmer fra hvert menighetsråd, en representant fra kommunen og en representant fra biskopen. 

  • Bleikvassli er representert ved Britt Mari Hagavei og Torbjørn Bleikvassli
  • Korgen mengihetsråd er representert ved Sølvi Skaga og Greta Valla
  • Hemnes menighetsråd er representert ved Bjørn Terje Nilssen og Tord Johansen
  • Hemnes kommune er representert ved Christine Trones
  • Biskopen er representert  ved Hans Christian Håland

Fellesrådet vedtar budsjett og økonomiplan for virksomheten. Fellesrådet leder er Bjørn Terje Nilssen.  Daglig leder for fellesrådet er kirkeverge. 

Tilbake