Hattfjelldal menighetsråd 2019 - 2023


Sammensetning:

leder:     Anne Margrethe Simonsen,        nestleder: Roar Bråten

medlem: Håkon Sæterstad,                       medlem: Rigmor Sørdal

medlem: Unni Elsvatn                              medlem: Odd Bakken      

1. vara: Wenche Thomassen                     2. vara: Rune Finseth  

Kommunal representant: 

Wenche Daleng                                         vara Frode Johansen

 

 

 

Møteplan 2022

Onsdag            26 januar                  kl. 13:00-16:00                     MR-møte

Onsdag          23. mars                     kl. 13:00-16:00                     MR-møte

Onsdag          04. mai                       kl. 13:00-16:00                     MR-møte

Onsdag          14. september            kl. 13:00-16:00                     MR-møte        

Onsdag          02. november             kl. 13:00-16:00                     MR-møte

Onsdag          07. desember             kl. 13:00-16:00                     MR-møte

 

 

 

 

Tilbake