Grane menighetsråd 2019 - 2023


Fra venstre bak: Hilde Haukland, Bjørg Thuseth, Gunnar Mikalsen, Anne Haugbakken, Klaus Bobe

Fra venstre forran: Astrid Fagerbakk, Jenny Marie Haugen og Anne Cathrine Bekkevold

Leder: Gunnar Mikalsen

nestleder: Bjørg Thuseth

medlem: Hilde Haukland

Medlem: Anne Haugbakken

Medlem Jenny Marie Haugen

Medlem: Anne Chatrine Bekkevold

Medlem: sokneprest Klaus Bobe

vara: 1. Astrid Fagerbakk og 2. Oddvar Olsen

Kommunal representant: Ellen Schjølberg, vara Åse Granmo

MØTEPLAN 2021

Torsdag          28.januar                  kl. 18:00-21:00                     MR-møte

Torsdag          18. mars                   kl. 18:00-21:00                     MR-møte

Torsdag          06. mai                     kl. 18:00-21:00                     MR-møte

Torsdag          16. september          kl. 18:00-21:00                     MR-møte        

Torsdag          11. november           kl. 18:00-21:00                     MR-møte

Torsdag          09. desember           kl. 18:00-21:00                     MR-møte

 

Tilbake