Tiltak i forbindelse med koronavirus


Nasjonale smitteverntiltak endring 14.01.2022

Smittevernveileder for Den norske kirke, er endret 14.januar.

Smittevernforskriftene tillater inntil 200 deltakere (varierer fra kirke til kirke - 1 meters regel er førende) der det er faste tilviste plasser slik som i kirkene våre.

Skal du besøke kirken må du registere deg med navn og telefonnummer ved ankomst og du vil deretter bli tilvist en plass av vårt personale slik at smittevernet overholdes. 

Det er påbudt å bruke munnbind innendørs når det ikke er mulig å holde en meters avstand. 

Velkommen til kirken !

Tilbake