Trefelling på Grane kirkegård


Arbeidet er nå avsluttet.

I løpet av mai måned vil det bli felt 12 eldre bjørketrær på Grane kirkegård. De som skal felles er merket med kryss på bildet.

Trærne har blitt gamle og skal gi plass til nye trær.

Grane menighetsråd har engasjert Helgeland Hosgt til oppdraget med trefellingen. De skal også fjerne alle stubbene som blir og er på kirkgården.

Tilbake