Kirketjener - 50% vikar i Hemnes


Hemnes kirkelig fellesråd har ledig et vikariat for kirketjener i 50% stilling. 

Hemnes kirkelig fellesråd har ledig 50% vikariat kirketjener fra 01.01.2022

Arbeidsoppgaver er:

  • Praktisk tilrettelegging for gjennomføring av og deltakelse i gudstjenester, begravelser, vigsler og andre tjenester fra kirkene.
  • Vaktmesteroppgaver
  • Kan bli tillagt vedlikehold av kirkegårder og grøntanlegg i sesong

Personlige egenskaper som vektlegges:

  • Serviceinnstilt, strukturert, positiv og ansvarsfull
  • Tar initiativ og er løsningsorientert
  • Trives med å jobbe både selvstendig og i team
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
  • Erfaring fra tilsvarende arbeid, eller annen relevant arbeidserfaring

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Pensjonsordning i KLP. Lønns- og arbeidsvilkår etter HTA (hovedtariffavtalen). Søker må disponere egen bil. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Per Øyvind Eriksen tlf 90 99 22 94

Søknadsfrist 03.12.2021 til Hemnes kirkelig fellesråd på epost: kirkeverge@hemnes.kirken.no 

Tilbake