Påbygg servicebygg Grane kirkegård


Nå blir det carport til graver og nytt lagerrom på Grane kirkegård.

Entrepenør er Grane hytteservice. 

Tilbake