Hemnes kirke 150 år


Hemnes sine to kirker

Kirkejubileum september 2022

 Hemnes kirke fyller i høst 150 år, det var nemlig i oktober 1872 at kirken ble innviet.  Det er imidlertid ikke den første kirken på stedet, det mest sannsynlige er at første kirke ble bygd tidlig på 1100-tallet, og den gang betjente Hemnes kirke hele Ranfjordsystemet inntil det kom kirke på Mo i 1724.  Hemnes er det mest sentrale stedet i Ranfjorden når båt er befordringsmiddel, og på Hemnes møtes alle fjordarmene.  Kirken rommer derfor eldre gjenstander som har stått i de tidligere kirkene, deriblant tre lysekroner, messehagel, krusifiks og bildene på den gamle prekestolen.  Da det ble bygd ny kirke i Korgen i 1863, større enn den gamle på Hemnes, ble det nok fortgang i planene om nybygg, og dagens kirke sto ferdig ni år seinere.  Den gotiske stilen, som ble brukt i høymiddelalderens katedraler, er den stilarten som preger trekirka på Hemnes.  Derfor har kirke store vinduer, forseggjorte søyler og god takhøyde.  Omrammingen av alterbildet samt prekestolen er likeledes gotisk inspirerte.  Innvendig er det brukt mange malingsteknikker, deriblant ådring, noe som medfører at den lokale billige grana blir til kostbar eik.  Hemnes kirke er et gudshus med mange kvaliteter det er vel verdt å ta vare på i fremtiden. 

 

Tilbake