Trosopplæring


Foresatte med trosopplæringsabonnement og barn som er medlemmer kan få informasjon om kirkens trosopplæringstilbud.

Tidligere ble barn av foreldre som var medlemmer registrert som tilhørige i Den norske kirke. Dette er fjernet og det vil si at vi i menigheten ikke har oversikt over barn som ikke er døpt. Det betyr igjen at de ikke vil få invitasjon fra oss om trosopplæringstiltak som bl.a. 2, 4, 6 års bok, lys våken og konfirmasjon.

Ved avvikling av tilhørigordningen ble det samtidig opprettet en mulighet for å "abonnere" på tilbud om trosopplæring slik at også barn som ikke er medlem, kan få ta del i trosopplæringsarbeidet. Foresatte som selv ikke er medlemmer, kan også benyttes seg av denne muligheten.

kirken.no/minside er det mulighet for foreldre å registrere seg som trosopplæringsabonnent og motta trosopplæringstilbud tilpasset sine barns alder.

 

Tilbake