Påmelding og informasjon for nye konfirmanter Hemnes 23/24


Det nærmer seg tid for orientering og påmelding til konfirmasjonstid i Hemnes med konfirmasjon våren 2025. Det vil bli orienteringsmøte for foresatte og ungdommene sammen.

På møte vil dere få all informasjon om hva konfirmanttiden i Hemnes består av , organisering, påmelding, foreldreinnsats og stille spørsmål.

Konfirmanttiden i Hemens består i grove trekk av:
Gruppesamlinger med tema, lek/konkuranse, noe å spise og avslutning.
​​​​​​​Gudstjenester.
Tjenesteoppgave.
Fasteakjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp.
Leir på Karihaug leirsted.
Hemnesnatta
Konfirmasjon

I tillegg til det ovenfor kan en velge å være Klimakonfirmant. Dette er et frivillig valg som dere velger ved påmelding her på hjemmesiden. dette krever at en er villig til å gå en god fjelltur. Det innebærer:

Fokus på klimaendringer og skaperverket.
Tur 6.-8. september: Fredag: Gå fra Leirskardalen-Kjennsvasshytta. Lørdag: tur til breen og måle hvor mye den kar krympet siste år. Søndag: Gå hjem fra Kjennsvasshytta-Leirskardalen
Tur til Lovund.  Lørdag til søndag. En helg i april.

Ikke døpt?
Hvis du ikke er døpt, men ønsker å være konfirmant i kirka er du like velkommen som alle andre! Det forutsetter da et en blir døpt før selve konfirmasjonen. Hvis du er usikker så er det fullt mulig å bruke konfirmasjonstiden for å finne ut om en ønsker  å bli døpt. Dåpen skjer eventuelt i en vanlig gudstjeneste eller en egen dåp med bare de nærmeste/familie tilstede.

Påmelding til konfirmasjon Korgen og Hemnes.

ALLE MED!
Vi har en egenandel på ca. kr. 1500 kr. på leiren (kan bli en liten justering)
Hvis økonomi hindrer deltakelse så ta kontakt. Ingen skal holdes utenfor på grunn av økonomi!

Informasjonsmøte blir:

Korgen menighetshus 4.juni kl.19.00
(for de som tilhører Korgen kirke)

Hemnes menighetshus 5. juni kl. 19.00
(for de som tilhører Hemnes kirke)

Bleikvassli har ikke ungdommer i 2010 kullet.

Konfirmasjonsdagene våren 2025 blir:
Hemnes kirke lørdag 24.mai kl. 11.00.
Korgen kirke lørdag 31. mai kl. 11.00.

Velkommen som konfirmant i Hemnes!

Hvis du lurer på noe så ta gjerne kontakt!

Trond Aarthun, Kateket i Hemnes.
Mobil: 477 67 505
trond.aarthun@hemnes.kirken.no

Tilbake