Rådene i Hemnes 2019 - 2023


Kirken i Hemnes har tre menigheter. Fellesråd har sitt utspring fra de tre menightene samt at Hemnes kommune har et medlem og biskopen har en representant.

Hemnes kirkelig fellesråd:

Åge Mastervik (leder)

Arvid Tuven

Sølvi B. Skaga

Greta Valla

Evy Lund

Bjørn Terje Nilssen

Paul Asphaug

Hans Chr. Håland

 

Bleikvassli menighetsråd:    Korgen menighesråd:                         Hemnes menighetsråd

Randi Sund Mastervik             Kjell Joar Pettersen-Øverleir                 Evy Lund (leder)
Arvid Tuven                             Irene Nerleir                                          Tove Drage
Åge Mastervik (leder)              Greta Valla (leder)                                 Anne-Grethe Hind
Eilif Lillemo                              Sølvi Skaga                                           Lise Bang Nilssen
Sigrun Oksfjellelv                    Sollbjørg Sandmo                                  Hendy Furuhatt Svenning
John Lillemo                            Einar Solhaug                                       Bjørn Terje Nilssen
                                                                                                              Terje Halvorsen (prest)

 

Tilbake