Tjenester-priser


[ALT]
Prisliste Gjeldne fra 01.01.2023    
Tjeneste
Beskrivelse
Enhet Hattfjelldal Hemnes
      2023 2023
Tjeneste Oppdrag som ikke står i prislisten Pr time  kr        750 750
Gravminne Oppretting     kr        800 1500
Oppretting og bolting Pr stk  kr     1 200 1500
Oppsett m/blomsterramme og fjerning/destruering Pr stk  kr     1 500 1500
Blomsterramme Oppsett/oppretting Pr stk  kr     1 500 1500
Gravstell Pr sesong (enkel eller dobbeltgrav)    kr     1 200 1200
Plantekasse Obligatorisk ved gravstell Pr stk  kr        500 500
Festeavgift Pr år de første 20 år Pr år  kr        200 250
Bruk av kirken Til begravelse for ikke medlemmer av DNK. Kirken stiller med prest og kantor. Pr begravelse    
 kr     4 000 6500
Gravferdsavgift for utenbysboende Seremoni i kirken Pr begravelse  kr     4 000 5000
Kistegrav  Pr nedsetting  kr     4 000 5000
Urnegrav  Pr nedsetting  kr     2 000 5000
Navnet minnelund Pr nedsetting    
  Seremoni i kirken  for ikke-medlemmer i DNK  kr     4 000  
Leie av kjølerom/ visningsrom For avdøde innenbygds Pr kiste  kr     1 000 1500
For avdøde fra andre kommuner Pr kiste  kr     1 500 1500
Navnet minnelund Etableringskostnad Pr urne    
Navneplate Pr plate  kr     1 000 2500
Festeavgift Pr år de første 20 år  kr        250  
Vielse for utenbysboende Vielse    kr     2 500 2500
Begravelse Preludering dvs. spilling før begravelsen starter (20 min)     0
Utleie av kirken til konserter: For lokalt kulturmiljø basert på frivillige Pr arrangement 10 % 10 %
Nedre grense Pr arrangement  kr        500 2000
Egenandel konfirmantleir      kr     1 000 1500
Fakturagebyr      kr          70 70
Tilbake