Tjenester-priser


Prisliste 2020    
Tjeneste
Beskrivelse
Enhet  Hemnes   Hattfjelldal/Grane 
      2020 2020
Tjeneste Oppdrag som ikke står i prislisten Pr time  kr                      750  kr                      750
Sending av urne innland Pr stk    
Sending av urne utland Pr stk    
Gravminne Oppretting     kr                      800  kr                      800
Bolting      
Oppretting og bolting Pr stk  kr                  1 200  kr                  1 200
Oppsett m/blomsterramme Pr stk    
Oppsett u/blomsterramme Pr stk    
Oppsett  uten sokkel Pr stk    
Fjerning/destruering Pr stk    
Oppsett u/blomsterramme og fjerning/destruering Pr stk    
Oppsett m/blomsterramme og fjerning/destruering Pr stk  kr                  1 500  kr                  1 500
Sokkel Oppsett av sokkel m/blomsterramme Pr stk    
Oppsett av sokkel u/blomsterramme Pr stk    
Blomsterramme Oppsett/oppretting Pr stk  kr                      800  kr                      800
Gravstell Pr sesong (enkel eller dobbeltgrav)    kr                  1 200  kr                  1 200
  Høststell      inkl. 
  Lystenning allehelgensdag      
Plantekasse Obligatorisk ved gravstell Pr stk  kr                      500  kr                      500
Festeavgift Pr år de første 20 år Pr år  kr                      200  kr                      200
Pr år i perioden 21-40 år Pr år    
Pr år i perioden 41-60 år Pr år    
Bruk av kirken Til begravelse for ikke medlemmer av DNK.  Pr begravelse    
 kr                  6 500  kr                  4 000
Gravferdsavgift for utenbysboende Seremoni i kirken for ikke medlemmer Pr begravelse  kr                  7 500  kr                  4 000
Kistegrav  Pr nedsetting    kr                  4 000
Urnegrav  Pr nedsetting    kr                  2 000
Anonym minnelund Pr nedsetting    
Navnet minnelund Pr nedsetting    
         
Leie av kjølerom/ visningsrom For avdøde innenbygds Pr kiste  kr                  1 500  kr                  1 000
For avdøde fra andre kommuner Pr kiste  kr                  1 500  kr                  1 500
Navnet minnelund Etableringskostnad Pr urne    
Navneplate Pr plate  kr                  1 000  kr                  1 000
Festeavgift Pr år de første 20 år  kr                      250  kr                      250
Festeavgift Per år i perioden 20-40-år    
Festeavgift Per år i perioden 40-60-år    
Anonym minnelund Ingen avgift      
Vielse for utenbysboende Vielse    kr                  4 000  kr                  4 000
Solister Øvelse og spilling med solister til vielser    kr                  2 000  
Begravelse Preludering dvs. spilling før begravelsen starter (20 min)    kr                      750  kr                      750
Utleie av kirken til konserter: For lokalt kulturmiljø basert på frivillige Pr arrangement 10 % 10 %
Nedre grense Pr arrangement  kr                  2 000  kr                      500
Nedre grense Sjona Kirke Pr arrangement    
Utleie av kirke/ menighetssal til lokale korøvelser. Kontrakt inngås for ett år av gangen Pr øvelse    
For profesjonelle m/billettsalg Pr arrangement    
For profesjonelle m/billettsalg Nedre grense    
For profesjonelle u/billettsalg      
I husleien inngår bruk av kirken en gang til øvelse Hemnes: årlig leie kor.  kr                  9 000  
Utleie menighetssal Dåpsselskap, minnesamvær ol      
Annen utleie av kirken Kurs, foredrag etc Pr time  kr                      750  
Kor For kor som ikke deltar i kirlige aktiviter Pr time    
Lokale kor som årlig deltar minst to ganger i kirkelige aktiviteter Pr øvelse 0,-  
Egenandel konfirmantleir      kr                  1 100  kr                  1 000
Gebyr attester Ny utskrift av dåps-/vielsesattest      
Fakturagebyr      kr                        70  kr                        70

Tilbake